Members BK

Księga Gości

Ku przesrodze

Polecane Linki

Insygnia BK

Odwiedziło nas już:
  • w tym miesiącu: 2857
  • ogółem: 523916Blue Knight’s

1974 - 1999


25. ROCZNICA


PODRĘCZNIK NOWEGO CZŁONKA
1999 – 2000


Konstytucja i Regulamin

Styczeń 1999

SPIS TREŚCI

Konstytucja

Artykuł 1. Nazwa

Artykuł 2. Cele

Artykuł 3. Adres, Zarejestrowany Przedstawiciel

Artykuł 4. Dyrektorzy

Artykuł 5. Członkostwo

Artykuł 6. Klasyfikacja członkostwa

Rozdział 1. Członkowie Zwyczajni
Rozdział 2. Członkowie Stowarzyszeni
Rozdział 3. Członkowie Honorowi
Rozdział 4. Członkowie Dożywotni
Rozdział 5. Specjalni Członkowie Honorowi
Rozdział 6. Głosowanie

Artykuł 7. Poprawki do Statutu Stowarzyszenia (Konstytucji)

Rozdział 1. Statut Stowarzyszenia
Rozdział 2. Poprawki do Regulaminu
Rozdział 3. Poprawki dokonywane przez Zarząd Naczelny

Artykuł 8. Doroczne zebrania


Regulamin

Artykuł I. Nazwa, Pieczęć Zrzeszenia, Sztandar, Mundury, Hymn, Siedziba Główna

Rozdział 1.01. Nazwa
Rozdział 1.02. Pieczęć
Rozdział 1.03. Godło Zrzeszenia przedstawia się jak poniżej
Rozdział 1.04. Sztandar
Rozdział 1.05. Mundury
Rozdział 1.06. Hymn
Rozdział 1.07. Siedziba Główna
Rozdział 1.08. Wyłączne Prawo do Nazwy i Znaków
Rozdział 1.09. Oficjalne Zwierzę Klubowe

Artykuł II. Członkostwo Międzynarodowe

Rozdział 2.01. Klasyfikacja i Kadencja Członkowska
Rozdział 2.02. Członkowie Zwyczajni
Rozdział 2.03. Członkowie Stowarzyszeni
Rozdział 2.04. Członkowie Honorowi
Rozdział 2.04.01. Specjalni Członkowie Honorowi
Rozdział 2.05. Członkowie Dożywotni
Rozdział 2.06. Członkostwo Poza-Granicami-Oddziału
Rozdział 2.07. Doroczne Zebrania
Rozdział 2.08. Zebranie Specjalne
Rozdział 2.09. Zawiadomienie o Dorocznym Zebraniu
Rozdział 2.10. Kworum na Zebraniach
Rozdział 2.11. Głosowanie Większościowe
Rozdział 2.12. Procedura
Rozdział 2.13. Zakaz Głosowania przez Pełnomocnika

Artykuł III. Zarząd Międzynarodowy – Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów

Rozdział 3.01. Liczba
Rozdział 3.02. Kwalifikacja i Wybór
Rozdział.3.03. Doradcy Zarządu Dyrektorów
Rozdział 3.04. Rezygnacja
Rozdział 3.05. Wolne Stanowisko
Rozdział 3.06. Doroczne Zebrania
Rozdział 3.07. Zebranie Specjalne
Rozdział 3.08. Zawiadomienie o Zebraniach
Rozdział 3.09. Oficerowie przewodniczący
Rozdział 3.10. Kworum
Rozdział 3.11. Jednomyślne Działanie Dyrektorów poza Zebraniem
Rozdział 3.12. Obowiązki i Uprawnienia
Rozdział 3.13. Wynagrodzenie
Rozdział 3.14. Ubezpieczenie od Odpowiedzialności
Rozdział 3.15. Liczba
Rozdział 3.16. Wybory, Kadencja i Kwalifikacje
Rozdział 3.17. Wolne Stanowiska
Rozdział 3.18. Prezes
Rozdział 3.19. Wiceprezes
Rozdział 3.20. Skarbnik
Rozdział 3.21. Sekretarz
Rozdział 3.22. Komitet Wykonawczy
Rozdział 3.23. Komisje Mianowane
Rozdział 3.24. Komisja Weryfikacyjna

Artykuł IV. Zarząd Naczelny

Rozdział 4.01. Członkostwo oraz Organizacjabr/> Rozdział 4.02. Konstytucja i Regulamin
Rozdział 4.03. Składki
Rozdział 4.04. Doradcy Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów.

Artykuł V. Konferencje

Rozdział 5.01. Wyznaczanie
Rozdział 5.02. Zebrania
Rozdział 5.03. Oficerowie
Rozdział 5.03.A. Przedstawiciele Międzynarodowi
Rozdział 5.03.B. Wolne Stanowiska
Rozdział 5.04. Konstytucja i Regulamin
Rozdział 5.05. Składki
Rozdział 5.06. Cele
Rozdział 5.07. Wymagania, aby Zostać Konferencją

Artykuł VI. Oddziały

Rozdział 6.01. Kwalifikacja
Rozdział 6.02. Oficerowie Oddziału
Rozdział 6.03. Komisje
Rozdział 6.04. Zarząd Dyrektorów

Artykuł VII. Składki

Rozdział 7.01. Składki Międzynarodowe
Rozdział 7.02. Zarząd Naczelny i Składki na Konferencje
Rozdział 7.03. Składki Oddziałowe
Rozdział 7.04. Karty Członkowskie Konferencji / Oddziału

Artykuł VIII. Głosowanie

Rozdział 8.01. Sprawy Międzynarodowe
Rozdział 8.02. Zarząd Naczelny
Rozdział 8.03. Konferencje
Rozdział 8.04. Oddziały

Artykuł IX. Poprawki do Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu

Artykuł X. Postępowanie Dyscyplinarne

Rozdział 10.01. Zawieszenie w Prawach lub Usunięcie Członka Oddziału / Konferencji
Rozdział 10.02. Postępowanie Dyscyplinarne na Poziomie Oddziału / Konferencji
Rozdział 10.03. Procedury Rewizyjne Międzynarodowego Zarządu Dyrektorów
Rozdział 10.04. Zawieszenie w Prawach lub Usunięcie Członków przez Międzynarodowy Zarząd Dyrektorów

Artykuł XI. Uwagi Ogólne


Góra  Powrót  
www.advpoland.pl
motowolski.pl
olekmotocykle.pl
redblack.media
Motocykl - Blue Knights Poland I

śląskie fibroscan  biopsja wątroby, fibroscan  marskość wątroby, fibroscan